Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Jan Dziedzic. Odwiedza� Fotoplastikon jako student. By� to w�wczas symbol powrotu miasta do �ycia po wojnie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.