Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Jacek Dehnel. Mi�o�nik i kolekcjoner fotografii stereoskopowych, autor ksi��ki ?Fotoplastikon?.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.