Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Zbigniew Szczypka. Przyjaciel Fotoplastikonu, specjalista od fotografii stereoskopowej, autor wystaw o Warszawie lat 50. w Fotoplastikonie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.