Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Maciej Putkowski. Scenograf, kt�ry zapami�ta� niezwyk�y klimat dawnego Fotoplastikonu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.