Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Chris Niedenthal. Fotograf, autor wystawy ?Stan wojenny? oraz ?Warszawa 2009? w Fotoplastikonie .
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.