Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Witold Pyrkosz. ?Du�czyk? z filmu ?Vabank?, kt�ry zachwyca� si� zdj�ciami w Fotoplastikonie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.