Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Katarzyna Olczak. Odwiedza�a Fotoplastikon ze znajomymi w dzieci�stwie wracaj�c ze szko�y.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.