Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Ewa Saba�a. Najpi�kniejsz� dla niej wystaw� prezentowan� w Fotoplastikonie by� Pary�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.