Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Tomasz Bielawski. Fotograf, mi�o�nik fotografii stereoskopowej i Fotoplastikonu, cz�onek Polskiego Klubu Stereoskopowego.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.