Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Dzia� Konserwacji Muzeum Powstania Warszawskiego, dzi�ki kt�rego dzia�aniom Fotoplastikon od�y� na nowo.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.