Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Maria Seweryn. W 2005 r. zagra�a w spektaklu Teatru Telewizji ?Fotoplastikon?.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.