Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Stanis�aw Mikulski. Hans Kloss z serialu ?Stawka wi�ksza ni� �ycie?, kt�ry w odcinku ?W imieniu Rzeczypospolitej? w Fotoplastikonie przekazywa� tajne meldunki.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.