Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Karol Strasburger. W�adys�aw Niwi�ski z serialu ?Polskie drogi?, kt�ry w jednym z odcink�w odwiedza Fotoplastikon.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.