Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Micha� Fogg. Prawnuk Mieczys�awa Fogga, kt�rego piosenki umilaj� czas w Fotoplastikonie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.