Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Weronika Grozdew-Ko�aci�ska i Rafa� ?Praczas? Ko�aci�ski. Autorzy nowej aran�acji i wykonawcy utworu ?Fotoplastykon? .
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.