Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Krzysztof Gajewski i Maciej Szal. Autorzy tej wystawy, na co dzie� fotografowie zajmuj�cy si� technik� stereoskopow�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.