Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Mamadou Diouf. Patron pierwszej wystawy w Fotoplastikonie od otwarcia w 2008 r.: ?Madagaskar?
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.