Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Marek Su�ek. Fotograf, autor wielu wystaw wykonanych technik� stereoskopow�.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.