Krzysztof Gajewski i Maciek Szal, Fotografie os�b zwi�zanych z dzia�alno�ci� Fotoplastikonu Warszawskiego. Olgierd Budrewicz. Dziennikarz, podr�nik, Powstaniec Warszawski, kurator wystawy ?Madagaskar?.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.