brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Wielki Mur d�ugi na 10.000 li, ok. 1932.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.