brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Zmartwychwstanie. Chrystus umiera na krzy�u, ok. 1900.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.