brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Czynny wulkan na Jawie, 1929.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.