brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Ognisko w przeddzie� �lubu i po�egnanie z dawnymi uczuciami, 1901
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.