brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Kroki. ?Moja �ona, ani s�owa!?, 1900.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.