brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Pochwa�a stereoskopii, kobieta poruszaj�ca d�o�mi, ok. 1900.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.