brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Przyjed�cie do nas na �wi�to Dzi�kczynienia, 1891.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.