brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Chrystus stoj�cy pod krzy�em, mal. Jan Styka, ok. 1905.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.