brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Samica oposa nios�ca ma�e, ok. 1930.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.