brak, Kolekcja poczt�wek stereoskopowych Jacka Dehnela. Burza nadci�gaj�ca nad jezioro Erie, ok. 1900.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.