Marc Witkowski, Londyn dw�ch pokole�. Teraz, zachodnia fasada Katedry �wi�tego Paw�a widziana z Ludgate Hill, ca�kowicie przerobiona po lewej stronie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.