Marc Witkowski, Londyn dw�ch pokole�. Teraz, 528 stopni prowadz�cych na szczyt kopu�y Katedry �wi�tego Paw�a, sk�d rozpo�ciera si� wspania�y widok na City of London.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.