Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Most �rednicowy. Widok spod Stadionu Dziesi�ciolecia.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.