Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Skrzy�owanie ulic �wi�tokrzyskiej i Marsza�kowskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.