Warszawa na fotografiach nieznanego Kanadyjczyka. 1964 r. Zabudowa przy ulicy Brackiej (pomi�dzy ulic� Chmieln� a Al. Jerozolimskimi.)
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.