Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Polscy oficerowie przed blokiem koszarowym po wyzwoleniu obozu w Lubece. Drugi od prawej mjr Stanis�aw B�aszczak ?R�g? ? dow�dca Zgrupowania ?R�g?, walcz�cego w Powstaniu na Starym Mie�cie, Rejon �r�dmie�cia P�nocnego. Zestawienie niemieckich zdj�� lotniczych z 30 sierpnia 1944 roku.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.