Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Ochotnicy, kt�rzy zg�osili si� do dru�yny transportowej do browaru Haberbusch & Schiele pozuj� do zdj�cia na ul. Sosnowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.