Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Por. Stefan Szempli�ski ?Stefan? przed wej�ciem do hotelu Victoria przy ulicy Jasnej. Powsta�com wyp�acono ostatni i jedyny �o�d: 10 dolar�w i kilkaset z�otych okupacyjnych.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.