Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Powsta�cy z kompanii ?Anna? id� z kwater przy ulicy Kili�skiego na stanowiska bojowe przy �lepej. Przed nimi zniszczone domy przy Podwalu.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.