Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Pomi�dzy je�cami niemieckimi, odgruzowuj�cymi zasypany szpital, ��czniczka Janina Sarnecka ?Janeczka?. Ranna na Starym Mie�cie, przesz�a kana�ami do �r�dmie�cia, gdzie zgin�a w bombardowaniu szpitala.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.