Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Por. Wojciech Sarnecki i ��czniczka w okolicy zej�cia do kana�u. Decyzja o ewakuacji zapad�a po miesi�cu walk, w wyniku kt�rych prawie ca�a dzielnica zosta�a zniszczona.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.