Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. �r�dmie�cie w po�owie wrze�nia 1944 roku. Barykada z p�yt chodnikowych i wagonu tramwajowego na skrzy�owaniu Wilczej i Marsza�kowskiej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.