Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Nazajutrz po wyzwoleniu obozu �wi�towano 3 Maja. �o�nierze uczestnicz� w uroczystej mszy �wi�tej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.