Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. 1 wrze�nia oddzia�y powsta�cze zacz�y przechodzi� kana�ami do �r�dmie�cia. Strzelec na barykadzie przegradzaj�cej ulic� D�ug� os�ania� przej�cie do w�azu kana�owego u zbiegu D�ugiej i Miodowej.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.