Wies�aw Chrzanowski, Powstanie Warszawskie. Worki, kt�re Powsta�cy nie�li z browaru, mog�y wa�y� nawet sze��dziesi�t kilogram�w. Po�ow� �adunku ochotnicy dostawali na w�asne potrzeby.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.