Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. �wi�tynia Opatrzno�ci Bo�ej os�oni�ta billboardem z b�. Janem Paw�em II.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.