Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. Perspektywa ul. Grochowskiej, kr�gos�up Pragi Po�udnie.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.