Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. Po�udniowy w�w�z jednokierunkowej ul. Marsza�kowskiej, w s�o�cu Plac Zbawiciela.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.