Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. Ko�ci� Matki Bo�ej Cz�stochowskiej na Cmentarzu Br�dzie�skim. Tu si� �lub�w raczej nie udziela.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.