Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. Sanktuarium Matki Bo�ej Nauczycielki M�odzie�y przy Mo�cie Siekierkowskim. Na pierwszym planie jeziorko "Wilan�wka", fragment starorzecza Wis�y.
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.