Pawe� Loroch, Warszawa z wysoko�ci 30 m. 2011 r. Plac Unii Lubelskiej z prawie dwustuletnimi rogatkami do poboru op�at celnych i drogowych (nie dzia�aj� od I Wojny �wiatowej, ale s� �adne).
X
Loading
Copyright 2012 Fotoplastikon Warszawski     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.